Safe, Convenient,
and Secure with
Starpay

Ang e-wallet na kaakabay mo sa
bills payment, pera padala, at iba pa!

Lumevel-up
ka na!

Sa pagupgrade sa level 2, magkakaroon kayo ng access sa masmarami pang benepisyo ng Starpay app.

Lumevel-up ka na!

Sa pagupgrade sa level 2, magkakaroon kayo ng access sa masmarami pang benepisyo ng Starpay app.

LICENSED AND TRUSTWORTHY

Starpay is a licensed and regulated
Electronic Money Issuer (EMI) by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

 

SECURE TRANSACTIONS

All transactions and personal information is protected with bank-grade security.